Kunststof of synthetische isolatiematerialen

Deze kunststof isolatiematerialen hebben als basisgrondstof meestal petrochemische materialen en komen voor het grootste deel uit delfstoffen die diep uit de aarde komen. Meestal gaat het om afgeleide aardolieproducten. Vermijd ze zoveel mogelijk!

Kunststof of synthetische isolatiematerialenDe productie van synthetische isolatiematerialen is meestal erg milieuvervuilend, gebruikt gevaarlijke stoffen en het afval kan zelden hoogwaardig gerecycleerd worden en vergaat zo goed als niet. Het afval bij renovatie is dus een groot probleem vermits petrochemische stoffen niet binnen redelijke termijn terug in het natuurlijke ecosysteem worden opgenomen.

Een voordeel van een aantal isolatiematerialen uit kunststof is hun grotere dampdichtheid (uitgedrukt dooreen hogere dampdiffusieweerstand). Bijkomend voordeel is hun -meestal- lagere lambda waarde zodat deze producten met een kleinere dikte kunnen aangebracht worden om dezelfde isolerende waarde te krijgen.

Qua warmteopslag scoren ze iets beter dan anorganische materialen maar slechter dan ecologische materialen.