Geregistreerd aannemer

Kenmerken isolatiematerialen

Ecologische Isolatiematerialen

* Papiervlokken

* Houtvezels

* Kurk

* Stro

 

Anorganische Isolatiematerialen

* Glaswol

* Rotswol

* Cellenglas

* Andere Materialen

 

Kunststof Isolatiematerialen

* PIR (polyisocyanuraat)

* PUR (polyurethaan)

* XPS (geextrudeerd polystyreen)

* EPS (geexpandeerd polystyreen)

* PF (phenolformaldehyde)

 

Radiatorfolie en leidingisolatie

 

 

 

 

Disclaimer

 

Een summiere inleiding in de bouwfysica...

geeft ons meer inzicht in het hoe en waarom we onze woningschil goed moeten gaan isoleren om de warmte niet te laten verloren gaan en goed te ventileren om de luchtkwaliteit van het binnenklimaat goed te houden. Daarom zeggen we ook dat isoleren en ventileren een onafscheidelijk duo zijn.

Warmte wordt getransporteerd door straling (radiatie), stroming (convectie) en geleiding (conductie). De warmte in onze woning zal bij een koudere buitentemperatuur dus ook naar en door onze buitenmuren en ramen stromen. Indien deze delen een te koude temperatuur hebben (aan de binnenzijde) zal de waterdamp in de lucht daar afkoelen en kunnen condenseren en zullen er zich dus waterdruppels vormen: condensatie en mogelijke vochtschade tot gevolg. Daarom zullen we er moeten voor zorgen dat de binnentemperatuur van deze schildelen hoog genoeg is zodat condensatie niet meer kan voorkomen. En dit doen we door goed te isoleren zodat de binnenzijde van deze schildelen bijna even warm is als de rest van de woning en goed te ventileren zodat het vochtgehalte in de lucht binnen op peil blijft.

We moeten dus zorgen dat de warmteweerstand van de materialen hoog genoeg is zodat bv. de binnenmuren warm genoeg blijven. En hiervoor hebben we λ en R nodig.

Lambda-waarde (λ): de isolerende waarde van een materiaal

De lambda-waarde geeft de warmtegeleidbaarheid van een materiaal aan. Ze wordt uitgedrukt in W/mK. Hoe hoger de waarde is, hoe beter de warmte geleid wordt en dus hoe minder goed het materiaal isoleert. Dat betekent niet dat materialen met een lage lambda-waarde altijd beter isoleren dan een materiaal met een iets hogere waarde. De hogere (slechtere) waarde kan gecompenseerd worden door de dikte van het materiaal.

R-waarde en hoe R-waarde berekenen

De R-waarde geeft het warmte-isolerend vermogen van een materiaallaag aan, vaak gebruikt als isolerende waarde van dubbelglas, muren, vloeren, daken. De R-waarde is de warmteweerstand van een materiaallaag en wordt uitgedrukt in m²K/W. Hoe groter R, hoe groter de weerstand die de warmtedoorgang ondervindt en hoe beter het materiaal isoleert. De berekening van de R-waarde is afhankelijk van de materialen waaruit de te onderzoeken constructie bestaat. De materiaaldikte, in meter, wordt gedeeld door de λ-waarde (de warmtegeleidingscoëfficiënt). Hoe hoger de waarde, hoe beter de isolatie, een dubbel zo dikke laag heeft proportioneel ook een dubbel zo goede warmteweerstand.

De formule is R = d/λ waarbij:
R = warmteweerstand in m² K/W
d = dikte van het materiaal in m.
λ = warmtegeleidingscoëfficiënt in W/m K

Voorbeeld: Een isolatiemateriaal met een dikte van 8 cm (= 0,08 m) en een λ-waarde van 0,030 geeft een R-waarde van 2,66 m²K/W (0,08 / 0,030).

En als we alle elementen uit een doorsnede van een muur gaan samennemen kunnen we berekenen welk temperatuurverval deze muur heeft en kunnen we ook meteen zien of condensatie mogelijk is of niet. Dit wordt schematisch getekend met de Glaser methode.

Een voorbeeld van muur met en zonder isolatie:

glaser

of in een temperatuurverloop bij glaskeuze voor de ramen:

glas