Geregistreerd aannemer

Kenmerken isolatiematerialen

Ecologische Isolatiematerialen

* Papiervlokken

* Houtvezels

* Kurk

* Stro

 

Anorganische Isolatiematerialen

* Glaswol

* Rotswol

* Cellenglas

* Andere Materialen

 

Kunststof Isolatiematerialen

* PIR (polyisocyanuraat)

* PUR (polyurethaan)

* XPS (geextrudeerd polystyreen)

* EPS (geexpandeerd polystyreen)

* PF (phenolformaldehyde)

 

Radiatorfolie en leidingisolatie

 

 

 

 

Disclaimer

 

Over ons

P Geens Consult bvba is een onafhankelijk adviesbureau dat zich zowel richt op particuliere clienten als op KMO's, lokale overheden, maatschappijen voor sociale huisvesting en andere openbare dienstverleners.

Hoofdaktiviteit is adviesverlening naar deze klanten toe met het oog op het realiseren van energiebesparende maatregelen. Uiteraard zal steeds de actueel toepasselijke subsidieregelgeving en de vigerende lokale wetgeving in acht genomen worden.

Dit kan gaan van het afleveren van de wettelijk verplichte energieprestatiecertificaten (waar steeds aan de klant een bijkomend mondeling of schriftelijk advies ter verbetering van de energetische prestatie van het gebouw kan gegeven worden) zowel in Vlaanderen als in het Brussels Gewest, een gedetailleerde energieaudit conform de Energie Advies Procedure van het Vlaams Energie Agentschap of een isolatieadviesdossier. Meer over deze zaken kan U vinden op www.pgeensenergieadvies.be

Bovendien kan P Geens Consult bvba een gefundeerd onafhankelijk advies geven aangaande isolatietechnieken en -materialen rekening houdende met de aard en toestand van de woning of gebouw. Indien gewenst kan de isolatie ook geleverd worden met een deskundige uitleg over plaatsing en behandeling van de gebruikte materialen voor de doe-het-zelver. Hierover kan U alles vinden op deze website. Indien U het evenwel niet ziet zitten om de werken zelf uit te voeren kunnen wij de werken als aannemer ook voor U uitvoeren.

De maatschappelijke zetel van P Geens Consult bvba is gevestigd aan de Bruggelanden 20 te 2570 Duffel en is telefonisch te bereiken op 0492.63.00.10 of per fax op 015.31.80.26